All posts by Ivana Dimitrijević

Razbijanje mitova: Nauka iza izmenjenih stanja svesti

Ovaj tekst nastao je u saradnji sa Anđelom Laudanović, studentkinjom biološkog fakulteta. Opšte je prihvaćena činjenica da je svest diferentia specifica ljudskog roda. Ljudi su oduvek pokušavali da utvrde gde su njene granice. Šta se dešava kada na nju utičemo raznim supstancama i aktivnostima? Izmenjena