All posts by Sofija Pavlović

Kulturalni bilingvizam: Kojoj kulturi pripadaju bilingvalci?

Svako od nas formira kulturni identitet usvajajući jezik, dok kulturalni bilingvizam ukazuje na to da se usvajanjem više jezika usvaja i više identiteta. Kognitivna psihološkinja Maura Piloti smatra da jezik ima sposobnost da usmeri određene obrasce ponašanja i mišljenja svojstvene kulturi u kojoj je taj jezik