All posts by Vanja Subotić

Na kafi sa kompjuterom: Serl protiv Tjuringa

Klikom na sliku posetite stranicu studentske organizacije “USP Stimulus” Američki filozof Džon Serl je u svom radu iz 1980. godine pod nazivom Minds, Brains and Programs predstavio argument kineske sobe kao misaoni eksperiment kojim bi se pokazala nemogućnost objašnjenja strukture i funkcije ljudske kognicije preko