Aleksandar Sergejevič Puškin – sloboda u poemi Cigani

Po teoriji društvenog ugovora, pojedinac se odrekao dela svoje slobode i predao ju je vlasti. Vlast je postavila ograničenja koja pojedinac mora da poštuje (zakone) a on je zauzvrat dobio zaštitu, odnosno sigurnost. Pre pojave prvih zakona, pojedinac je imao moć i apsolutnu slobodu. Ali … Continue reading Aleksandar Sergejevič Puškin – sloboda u poemi Cigani