Ironija Kao Stadijum Umetničke Evolucije: Poslednji Stadijum- Internet Mim

U umetničkoj evoluciji, koja je shvatana ciklično, svaka epoha dostiže vrhunac praćen dekadencijom. Glavni pokazatelj dekadencije jeste parodija. Na primer, kada se neki žanr previše koristi, dolazi do prezasićenja – tada počinje parodiranje tog žanra. Parodija konačno potvrđuje žanr ali ga i zbacuje sa prestola, … Continue reading Ironija Kao Stadijum Umetničke Evolucije: Poslednji Stadijum- Internet Mim