Nastanak Jugoslovenske Pank scene – “Nije punk bio nikakav simptom dezintegracije… Punk je bio muzika..”

Plodno tle sistema Opšte poznata činjenica je da je SFRJ, kao nesvrstana zemlja i van blokovske podele, donekle predstavljala koridor između Istoka i Zapada, tu nevidljivu ruku koja je s vremena na vreme pomicala Gvozdenu zavesu, naročito u domenu kulturne razmene. Za Zapadnjake je predstavljala prilično … Continue reading Nastanak Jugoslovenske Pank scene – “Nije punk bio nikakav simptom dezintegracije… Punk je bio muzika..”