Civilizacija budućnosti – Kardašijeva skala

Civilizacija

Od uvođenja pojma civilizacija u 18 veku i njegovog  prvobitnog vezivanja za nauku i napredak, čovek stalno pokušava da izmeri dostignuća civilizacije, da li one bile zemaljske civilizacije (Antička, Helenska itd.) ili celokupna ljudska.

U tom svetlu, Nikolai Kardašev predlaže svoju skalu napretka civilizacije. Uzimajući za fokus potrošnju energije. Kao odgovor na Kardašijevu skalu usledile su razne varijacije skale, kao i načini dostizanja određenih nivoa na skali.

Merenje civilizacije

Valuta univerzuma je energija, pa je razumljivo posmatrati tehnološki napredak civilizacije po kriterijumu upotrebe energije. Ruski astronom Nikolaj Kardašev predložio je skalu za merenje nivoa tehnološkog napretka civilizacije prema kontrolisanoj energiji.

Kardašijeva skala

1964 godine. Kardašev je definisao tri nivoa (tipa) civlizacije.

Civilizacija tipa 1 može da kontroliše energiju ekvivalentnu sunčevim zracima koji padnu na zemlju. Ljudska civilizacija je trenutno najbliža tip 1 civilizaciji. Tip 2 civilizacija je sposobna da kontroliše energiju sveukupnog isijavanja njene zvezde. Dok tip 3 civilizacija po Kardašiju je sposobna da kontroliše isijavanje cele svoje galaksije.

Gde smo mi danas?

Mičio Kaku je procenio da bi ljudska civilizacija, tip 1 mogla da dostigne za 100 – 200 godina, tip 2 za par hiljada godina a tip 3  za 100 000 hiljada ili milion godina.

Sa druge strane Karl Segan predlaže definisanje međuvrednosti, te daje formulu po kojoj bi moglo da se izračuna dokle je neka civilizacija stigla u svom napretku.

Jednačina za međunivoe za Kardašijevu skalu

K označava Kardašijev nivo razvoja civilizacije, P označava energiju koju civilizacija koristi u vatima. Segan je 1973 godine izračunao da se ljudska civilizacija nalazi na 0.7 Kardašijevog nivoa civlizacije.

U 2015 godini. Ljudska civilizacija je bila na 0.7239 Kardašijevog nivoa

Budući da Kardašijev nije definisao civilizacijski nivo 0. Već se nulti nivo, kao i viši nivoi od definisanih pojavljuju u varijacijama Kardašijeve skale. Po njima trenutno ljudska civilizacija pripada tipu 0 civlizaciji.

“Na kraju krajeva, nije cilj civilizacije napredak nauke i mašina, nego čoveka.”
Aleks Karel

Razvijanje energije

Kako kontrolisati više energije? Postoje razne metode kontrolisanja energije. Nažalost, još su nedovoljno istražene ili neefikasne.

Kako dostići tip 1 civilizacije?

Fuziona energija: Tip 1 civliziacija zahteva konverziju 2 kg materije u energiju po sekundi. Budući da nemamo metod potpunog pretvaranja materije u energiju, zadovoljavajući ekvivalent bi bio pretvaranje vodonika u helijum.

Antimaterija: U sudarima antimaterije i materije celokupna masa čestice koja miruje se pretvara u kinetičku energiju.

Energija dobivena ovom reakcijom je za četri reda veličine veća od nukelarne fisije. Za veštačko stvaranje antimaterije je potrebna energija, tako da ne postoji neto dobit.

Solarna energija: Kroz konverziju sunčeve energije u električnu.

Trenutno nije moguće apsorbovati celokupnu sunčevu energiju koja pada na zemlju, a ne pokriti celu njenu površinu ljudskim građevinama. Kao moguće rešenje mogli bi da budu sateliti koji bi prikupljali sunčevu energiju. U tom slučaju tip 1 bi bio dostižan u skorijoj budućnosti.


Vidi Još:

Kako boje utiču na čoveka?


Kako dostići tip 2 civilizacije?

Tip 2 civilizacija bi mogla da koristi iste metode prikupljanja energije kao i civilizacija tipa 1, primenjene u većoj razmeri.

Dajsonova sfera ili Dajsenov roj je zamišljena megastruktura koja je sastavljena od velikog broja satelita, sa sunčevima panelima, koje okružuju zvezdu i prikupljaju veći deo njenog isijavanja.

Dajsonova sfera

Hipotetički prikaz Dajsonove sfere

Ubacivanjem zvezdane mase u crnu rupu i zatim skupljanje fotona koje izbacuje akrecioni disk. Sa druge strane mogli bi samo da sakupljamo fotone koje već izbacuje akrecioni disk izazvan usporavanjem rotacije crne rupe.

Antimaterija kao nusproizvod raznih inženjerskih procesa.

U zvezdanim sistemima sa više zvezda mogli bi da apsorbujemo mali, ali značajan deo energije koji isijava svaka zvezda pojedinačno.

Kako dostići tip 3 civilizacije?

Civilizacija tipa 3 mogla bi da koristi sve spomenute metode civilizacije tipa 2, samo na mnogo većoj razmeri. Mogla bi da koristi energiju koju izbacuje supermasivna crna rupa.

Zračenje iz kvazara (kosmoliški izvori elektromagnetnog zračenja), je jednaka zračenju sto normalnih galaksija, te bi predstavljao značajan izvor energije.

Dajsonova sfera oko kvazara

Varijacije skale

Vremenom pojavili su se dodaci Kardašijevoj skali, počev od dodavanje tipa 0, kao i tip 4 i  5 civlizacije. Tip 0 bi predstavljao civilizacijski nivo na kom se trenutno nalazi ljudska civilizacija, dok tipovi 4 i 5 podrazumevaju korišćenje energije celokupnog univerzuma.

Pored ovakvih dodataka, javljaju se i dodaci koji Kardašijevu skalu modifikuju menjajući kriterijum napretka civilizacije. Tako da Karl Segan dodaje da bi civilizacijski nivo trebalo da se meri po veličini komunikacije jedne civilizacije.

Jon Barov predlaže merenje civilizacijskih nivo po sposobnosti da kontrolišu svoje okruženje na sve manjim dimenzijama, počev od građenja struktura i rudarstva, preko upravljanje molekulima i atomima do korišćenja prostora i vremena na tipu Omega minus.

Robert Zubrin predlaže kriterijum civilizacijskog dometa. Po njegovoj skali tipa 1 civilizacija se rasprostire preko cele planete, tip 2 civilizacija ima kolonije u zvezdanom sistemu, dok je tip 3 civilizacija kolonizovala čitavu galaksiju.

Kritika

Glavna kritika Kardašijevoj skali je da ne možemo znati kako će napredna civilizacija izgledati i kojim će tehnologijama ovladati, zato ne možemo da predvidimo njeno ponašanje. Iz tih razloga Kardašijeva skala može biti irelevantna za vanzemaljske civilizacije.


Vidi Još:

Slobodni radikali – opasnost ili rešenje za dugovečnost?

Komentari
Stanković Stefan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *