Ljubavna mora: Kako izaći na kraj sa ljubomorom?

Klikom na sliku posetite stranicu studentske organizacije “USP Stimulus”

 „Ljubomora – taj zmaj koji ubija ljubav pod opravdanjem da je pokušava zadržati.“

 Hevlok Elis      

Da li ste nekada osetili ubod ljubomore? Da li ste se osetili povređeno, manje vredno zbog sugestije vašeg partnera da je neko drugi u bilo kom aspektu bolji od vas? Da li u takvim situacijama odmah vaš ego krene da vrišti i da dokazuje da ste vi jednako dobri, ako ne i bolji od pomenute osobe? Ili se povlačite u sebe, čekajući da parter magično razume šta nije u redu? Da li ste istog momenta izvrteli scenario u glavi, ukoliko vam partner kaže da je upoznao zanimljivu osobu, koja ga je oduševila svojom strastvenošću i predanošću poslu, pa se vi odjednom osetite manjim od makovog zrna, kao da sve ono što radite nikad neće biti dovoljno jer uvek neko može bolje?  Ukoliko ste  u navedenim pitanjima prepoznali sebe ili vašeg partnera – ljubomora je možda senka vašeg partnerskog odnosa.

Kako prepoznati ljubomoru?

Ukoliko se osećate usamljeno u trenucima kada partner posvećuje pažnju drugim osobama (ili aktivnostima), konstantno propitujete partnera o vremenu koje proveo bez vas, proveravate telefonske poruke i pozive, pokušavate da menjate partnerove osobine i birate društvo u kom partner “sme” da se kreće i ne odustajete od sumanute ideje da pronađete dokaze da vas partner vara – ljubomora, poznatija u literaturi kao zeleno čudvište (eng. green monster) je obavila pipke oko vašeg odnosa.

Takav nezdrav odnos karakteriše nepoverljivost i sklonost ka pogrešnom rasuđivanju, ponositost i rigidnost, dok je ponašanje ljubmornog partnera uglavnom agresivno nastrojeno, protkano manipulacijom i posesivnošću. Ukoliko ste paranoični, sumnjate u partnera i konstantno od njega tražite potvrdu za vaše sumnje, verovatno ćete ubrzati krah emotivne veze. Kad primetite da fantazije, strahovi, kompulsivnost i iracionalne ideje boje vaš odnos sa partnerom, ljubomora je tada već uzela maha.


Vidi još:

Narcistički poremećaj ličnosti: Da li ste u vezi sa narcisom?


Kroz oči ljubomorne osobe

Premda iz navedenog možemo zaključiti da su osećanja koja su verni pratioci ljubomore mahom negativna, ljubomorna osoba ih vidi kao sastavni deo svoje ličnosti. Zahtevi zabrinutih partnera nemaju uticaja, jer patološki ljubomorna osoba smatra da je njena ljubomora razumna, da štiti od gubitka značajnog drugog i da se izlivima ljubomore pokazuje ljubav. Samim tim je i razumljivo zašto je teško osvestiti da gde ima prave zrele ljubavi, nema mesta ljubomori.

Ljubomorni partner se može identifikovati kao onaj koji kvari idilu partnerskog odnosa, dok su zapravo okidači koji pokreću disfunkiconlne obrasce neretko i partneri koji trpe zbog ljubomornih reakcija. Dakle, ponašanje jednog partnera utiče na ponašanje drugog partnera, pritom praveći beskonačan krug. Ljubomorni partner iz nemogućnosti da kontroliše sopstvene emocije izaziva dijapazon negativnih emocija kod svog partnera, čime oba partnera ispoljavaju emocije koje su destruktivne po odnos.

Nesporno je da se opservacijom ponašanja ljubomore od strane voljene osobe može uočiti prisutnost promene ponašanja, jer su odstupanja od svakodnevnog ponašanja uglavnom vidljiva. U tom smislu, svaka promena ponašanja predstavlja jasan signal partneru da obrati pažnju na način komunikacije sa ljubomornim partnerom, ukoliko oboje imaju želju da sačuvaju odnos.

Zašto smo ljubomorni?

U literaturi nailazimo na opšteprihvaćenu tezu da se koreni ljubomore nalaze u ranom detinjstvu. Ljubomora potiče iz detnjistva, uglavnom u slučajevima kada je osobi posvećeno mnogo ljubavi i pažnje, koju partner ne daje u istim količinama. Može se dogoditi i suprotno, kada je osoba bila zanemarena od strane roditalje i naviknuta na konstano prosjačenje za ljubavlju.

Međutim, da li ljubomorna deca postaju ljubomorni odrasli i svoje obrasce sa roditeljima prenose na parnterske odnose jako je teško empirijski ispitati, jer su potrebna dugotrajna longitudinalna merenja. Istraživanja ljubomore u partnerskim odnosima usmerena su uglavnom na polne razlike, individualne karakteristike partnera i iskustvo stečeno sa partnerom.

Koreni ljubomore se najčešće mogu pronaći u ranom detinjstvu.

Što se tiče polnih razlika, u većini istraživanja dobijeno je da su ispitanice ljubomornije na emotivnu prevaru, a ispitanici muškog pola na seksualnu prevaru. Ljubomora  je indikator nekvalitetnog odnosa, što je pokazano u svim dostupnim emirpisjkim istraživanjima. Pokazuje se i da je ljubomora najizraženija kod preokupiranog stila partnerske vezanosti, ljubavnog stila Mania, kao i kod osoba koje su zavisne od partnera.

Istraživanja koja su ispitivala povezanost ljubomore sa crtama ličnosti pokazuju da su osobe sa većom ekstraverzijom, savesnošću i otovrenošću ka iskustvu manje sklone osećanju ljubomore. Ono što ne možemo zaključiti iz navedenih istraživanja, a što se izdvaja kao bitno pitanje jeste da li  dimenzije ličnosti u većoj meri doprinose manifestovanju ljubomore ili je osoba  ljubomorna bez obzira na ličnosne predispozicije? U kojoj meri iskustvo i odnos koji se razvije sa partnerom doprinose manifestovanju ljubomore?

Ljubomora kao simbol patologije

Anksizonost i osećaji koji  prate patološku ljubomoru mogu biti biti uvertira u mnogobrojne psihičke poremećaje, poput  graničnog poremećaja ličnosti,  paranoidnog poremećaja  ličnosti, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, depresije, anksioznosti  i shizofrenije. Ljubomora pozitivno korelira sa alkoholizmom, nasiljem, suicidom i homocidom,  kao i raznim psihosomatskim bolestima. Pronađene su čak i povezanosti između ljubomore i Parkinsovove bolesti.

Prisutnost ljubomore u svim sferama međuljudskih odnosa i ozbiljne posledice koje ostavlja na kvalitet ljubavnog života upućuju na potrebu za daljim proučavanjem i razumevanjem raznih aspekata i psiholoških mehanizama koji stoje u njenoj pozadini. Važno je postaviti u fokus istraživanja ovu složenu emociju koja ima veliki uticaj na funkcionisanje osobe i održavanje odnosa sa značajnim drugim, te posvetiti se dubljoj analizi uloge koju ljubomora ima u partnerskom odnosu prvenstveno za ljubomornu osobu, a potom i za partnera.

 

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *