Marketing i psihologija – poznate ličnosti u reklamama

Klikom na sliku posetite stranicu studentske organizacije “U
SP Stimulus”

Poznate ličnosti kao razlog za kupovinu

Opšte je poznato da su marketing i psihologija usko povezani. Da bi privukli kupce i što više stimulisali potrošače, kompanije često u svojim reklamama i kampanjama koriste klasično uslovljavanje.

Ideja je da se kroz različita povezivanja promeni i usmeri ponašanje.

To se odnosi na muziku koja se koristi u pozadini reklama, sponzorisanje događaja, prijatne i egzotične slike, ali i upotrebom poznatih ličnosti u oglašavanju brenda što se naziva indosiranje od strane poznate ličnosti.

Razlog je vrlo jednostavan – sve one pozitivne i prijatne odlike te ličnosti se prenose na proizvod ili uslugu u komercijalnom marketingu ili jednostavno poruku koja je u srži reklame u socijalnom marketingu. Uspešne reklame se zasnivaju na pobuđivanju određenih emocija kod onih kojima su namenjene, stoga su poznati dobro testiran izvor.

Međutim, ovaj marketinški potez nije lako sprovesti i kompanije moraju mnogo voditi računa o svakom koraku.

Kako funkcioniše ovaj proces?

Ne može se odabrati bilo koja ličnost, već ona koju će potrošači najlakše povezati sa onim što se reklamira. Bitno je da karakteristike ličnosti odgovaraju ciljnoj grupi kojoj se kompanija obraća, kao što su na primer godine. Postoje četiri modela koja se tiču izbora poznate ličnosti za oglašavanje brenda.

Jedan od njih podrazumeva koliko poverenje određena ličnost uživa i kako je potencijalni kupci percipiraju. To bitno utiče na potrošača prilikom kupovine.


Vidi Još:

Mindfulness – Moć usmerenih misli


U tom smislu, veliku ulogu igra i koliko je ta ličnost shvaćena kao neko ko se razume u to što prezentuje (lep primer toga su kozmetičke kuće). Istraživanja potvrđuju pozitivan efekat poverenja na stavove potrošača i efektivnost oglašavanja, kao i da je posebno efikasno ako ličnost prikazuje i dobre i loše strane prozvoda ili usluge.

Prema drugom modelu potrebno je postojanje slaganja između ličnosti i proizvoda. Nije bitno da ličnost bude samo široko popularna i atraktivna, već da se percipira kao neko ko je kvalifikovan, gde je ponovo kozmetika dobar primer. Tako se najlakše prenose pozitivne karakteristike, ali ih kompanija mora tačno specifikovati.

Postoji i model koji govori koliko je bitno i značenje koje se povezuje sa poznatima, a koji mogu nositi različita začenja. Vrši se transfer značenja koje nose poznati i prilikom odabira kompanija se obraća široj ciljnoj grupi. Potom bira poznatu osobu čiji skup odlika najbolje reflektuje proizvod i koji će izazvati što pozitivniju reakciju i osećanja.

Atraktivnost izvora je takođe važan faktor koji utiče na efektivnosti oglašavanja u kojem se koriste poznate ličnosti. Odnosi se na poznavanje izvora na osnovu njegovog prethodnog pojavljivanja, uticaj koji vrši na osnovu onoga što čini i kako izgleda, koliko su slični potrošačima, itd.

Tu se uključuje i pojavljivanje atraktivnih osoba, ali ne samo zbog puke atraktivnosti. Za ličnost koja poseduje tu jednu pozitivnu atraktivnu karaketristiku, pretpostavlja se da će imati i ostale.

Poznate ličnosti kao model

Svi ovi modeli se međusobno prožimaju i imaju za cilj da kupac poveže atraktivnost i pozitivne karakteristike poznatih sa proizvodom, a onda da će se korišćenjem tih proizvoda te pozitivne karakteristike preneti i na njih. Vodi se računa i o integritetu poznate ličnosti, jer se sve aktivnosti poznate ličnosti mogu povezati sa brendom, uključujući i neke negativne komponente.

Bitna je i podudarnost sa mentalnom šemom, tj. koliko se nove informacije koje poznati prezentuju uklapa u znanja potrošača. Međutim i tu su marketari oprezni, jer mora postojati samo optimlna podudarnost, ako je ona potpuna neće izazvati radoznalost, kao što i u njenom odsustvu dolzazi do većeg napora kognitivnog sistema, ako se poznata ličnost i prozvod previše razilaze i ne mogu se spojiti.

Efikasno je i korišćenje istih ličnosti za različite brendove, ali ako su oni u skladu sa različitim karakteristikama koje ta ličnost poseduje, kao i korišćnje različitih ličnosti za isti brend, ako kompanija želi da se obrati različitim ciljnim grupama.

Da bi ova strategija bila što uspešnija, neophodno je da se ličnost i brend vremenski konzistentno sparuju. Nekada kompanije pribegavaju i angažovanju poznatih ličnosti na sajmovima i nekim življim predstavljanjima brenda. Međutim, opasnost za kompaniju predstavlja mogućnost da sama poznata ličnost zaseni proizvod.

Indosiranje se zaista pokazalo kao veoma uspešan način promocije. To dokazuje činjenica da ovo nije nov koncept. Ima dugu istoriju, a i danas je koriste moćne kompanije koje imaju dovoljno sredstava i dobar marketing koji će ih voditi ka tome da što bolje odaberu poznatu ličnost, uz što manje grešaka koje bi se odrazile na uspešnost brenda. Doći do oprimalnog rešenja ipak, kako istraživanja pokazuju, nije lak posao.


Vidi još:

Psihološka razmatranja imaginarnog prijatelja kod dece

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *