All posts by Nikola Pavlović

Patris Lumumba – Naslednik Prokletih

„Te 1961. godine, Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu, ubijen je Patris Lumumba, Gagarin je poleteo u kosmos, održana je prva konferencija Nesvrstanih u Beogradu, prosečna plata se povećala na 50 hiljada starih dinara…“ …govorio je Branko Cvejić, setnim glasom, kojim je pokušavao da evocira

Detalj sa reljefa sa spomenika na Groblju osloboditelja Beograda 1944

Zaboravljeni Heroji – Ivan Milutinović

U današnja, da iskoristimo čuvenu kovanicu ruskih hroničara iz 17. veka, „smutna vremena“, zločinci i  krvoloci bivaju proglašavani stradalnicima, mučenicima i velikim herojima. Oslobođenje Beograda od nacističkog okupatora se obeležava uz namerno izvrtanje simbola i unošenje onih koji političkoj eliti odgovaraju dok se istine i

Suecki kanal – geostrateška okosnica dugog XIX veka

Dugo snivani pesak  Teritorija Egipta je, iako jedna od kolevki ljudske civilizacije, dugo vremena za Evropljane bila gotovo apsolutna nepoznanica. Od doba krstaških ratova, koji su ovu teritoriju definitivno ostavili pod uticajem islamske kulture i poretka, naspram hrišćanske Evrope, sve do vremena koje se popularno