“Kad menjaš ognjište, i narav ti se menja” O Ćosiću i Korenima

Ćosić je započeo priču Bilo da je to bol u korenu očiju, strah u korenu dojke, ili led u korenu drveta, ovaj simbol ukorenjen je u porodicu Katić iz Prerova. Ćosić je svojim prvim romanom “Daleko je sunce” započeo priču o moralu, o ratu, o … Continue reading “Kad menjaš ognjište, i narav ti se menja” O Ćosiću i Korenima