Marš na Brisel – Desnica u EU

Predsednički izbori u Austriji koji su održani pre nekoliko dana samo potvrđuju trend koji je zahvatio Evropu poslednjih nekoliko godina. Kandidat Slobodarske partije Austrije, Norbert Hofer, osvojio je 35% glasova u prvom krugu izbora. Slobodarska partija Austrije (FPO), evroskeptična partija desnog krila, je samo jedna od mnogih desnih evropskih partija koje su u usponu. Velike su šanse da će Norbert Hofer uskoro biti novi predsednik Austrije, i da će njegova partija i na parlamentarnim izborima koji će verovatno biti vanredno održani sledeće godine.

Pobeda Slobodarske partije Austrije je sve samo ne iznenađenje. Vladajuće Socijaldemokratska partija i Austrijska narodna partija se nisu dokazale sposobnim u nošenju sa problemima koje su pogodili Austriju poslednjih godina – od rastuće nezaposlenosti, odnosa unutar EU i sa Rusijom, kao i rastuće migrantske krize.

Sličan šablon se ponavlja i u drugim zemljama unije. U Francuskoj, već dugi niz godina raste popularnost Nacionalnog Fronta Marin le Pen. Na prošlim predsedničkim izborima, le Penova je osvojila skoro 18% glasova, a prognoze su da će na izborima sledeće godine biti favorit. U Nemačkoj Alternativa za Nemačku (AFD) ima sličnu retoriku kao i FPO i Nacionalni Front, a ove godine su ostvarili odličan rezultat na pokrajinskim izborima, kao uvod u savezne izbore, koji će takođe biti održani sledeće godine.

Situacija je slična i u skandinavskim zemljama, gde Švedske demokrate, Danska narodna partija i Stranka Finaca oličavaju uspon desnice. Takve partije imaju svoje predstavnike i u parlamentima Holandije, Švajcarske i Grčke, dok su u zemljama Višegradske grupe praktično na vlasti. Sve te zemlje, pored svojih specifičinih, pogađaju i tri osnovna problema sa kojima umerenih vlada ne mogu da izađu na kraj: nezaposlenost, odnosi u EU i sa Rusijom, ali pre svega migrantska kriza. Ipak, šta bi novo uspon evropske desnice done u politice EU i njenih članica?

Prvo i osnovno, većina partija desnog centra su nacionalističke i evroskeptične partije. Njihove eventualne pobede i preuzimanje vlasti bi značilo i menjanje odnosa država članica i unije. Pravac razvoja unije danas je sve samo ne jasan. Države se nerado odriču delova suvereniteta, ali većina njih malo šta dobija nazad. Evrozona se nalazi u krizi već 8 godina, a njene najjužnije članice se zadužuju sve više i više. Dolaskom na vlast evroskeptičnih partija, ionako labilan odnos sever-jug u Evropi bi se sasvim sigurno pogoršao.

Eventualno bi i samo postojanje EU bilo dovedeno u pitanje, u najmanju ruku u njenom trenutnom obliku. Glomazni birokratski sistem unije nije pokazao felksibilnost u razvoju u nekim drugim pravcima osim onom koji je već zacrtan i utaban, tako da bi takav šok unija teško preživela.


Više od politike:

Iranski Nuklearni Sporazum ˗ Kontekst, Značaj i Posledice


Drugo, rast nacionalne desnice nije ograničen na kontinentalni deo EU. UKIP je već duže vreme uticajna partija u Britaniji, i sasvim sigurno će imati svoju ulogu u referendumu o ostanku Ujedinjenog Kraljevstva u EU koji sledi. UKIP je odavno ušao u Evropski parlament, i snažno zagovara evroskepticizam od svog nastanka.

Pobeda ideja UKIP-a u Engleskoj bi značio i istupanje Britanije iz unije, što bi verovatno zadalo smrtonosni udarac već potresenoj Evropi. Takođe, i pobeda nacionalističkih partija u evropskim zemljama može da ima uticaj na odluku britanskih glasača o ostanku u zajednici.

Treće, partije kao što su FPO i Nacionalni front, ali i neke druge partije evropske desnice su, ili otvoreno rusofilske, ili su u najmanju ruku čvrsto protiv sankcija Rusiji koje su trenutno na snazi.

Odnosi Rusije i evropskih zemalja bi se svakako poboljšao pobedom nekih od tih partija, a Rusija bi dobila novu priliku da igra na kartu razdora u EU, i konačno sruši višegodišnje sankcije. Takođe, sa druge strane Atlantika, SAD ne gleda blagonaklono na neke od ovih partija koje izražavaju želju za vojnom neutralnošću i izlaskom iz NATO-a. To bi značajno oslabilo vojni potencijal alijanse (pogotovo u slučaju Francuskog izlaska), ali i politički uticaj Sjednjenih Država u Evropi.

Četvrto, migrantska kriza je jedan od najvećih uzroka rasta desnice u Evropi, a posledično bi mogla da bude dodatno produbljena. Sasvim je sigurno da bi pobedom gore navedenih partija granice EU bila zatvorena za izbeglice. Već sada vidimo da se zona Šengena polako cepa, i da zemlje sve lakše uvode granične kontrole prema svojim partnerima iz EU. Potpuno zatvaranje granica unije bi nesumnjivo imalo snažan uticaj na pogoršanje izbegličke krize, i na još veći haos na Bliskom istoku, ali i na Balkanu.

Dok Austria i Evropa iščekuju drugi krug predsedničkih izbora u Austriji 22. maja, ali i britanski referendum i mnoge parlamentarne izbore širom Evrope sledeće godine, mač visi nad vratom EU. Njena nespremnost na reformu, njena birokratska rigidnost, njena finansijska nestabilnost i njena zavisnost u spoljnoj politici i odbrani su je doveli u poziciju da se bori za opstanak. Njene članice su sve otuđenije od unije ali i jedne od druge. Velika socijalna razlika između industrijskog severa i agrarnog juga je proizvela klimu sukoba unutar EU.

Logična posledica ekonomske stagnacije i političke nekompetentnosti je, kao što smo videli bezbroj puta u istoriji, snažan rast populističkih desnih i levih partija. I dok je potencijal krize u kojoj se Evropa nalazi danas manji nego u doba Minhenskog puča ili Marša na Rim, sigurno je da unija iz ove krize ne može da izađe ovakva kakva je danas. Ona ima jasan izbor ispred sebe, ili suštinska, iskrena i duboka reforma, ili put u raspad, koji može biti izuzetno bolan i skup.


Sa Portala: 

“Nije punk bio nikakav simptom dezintegracije… Punk je bio muzika..” –Nastanak Jugoslovenske Pank scene

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *