Kulturalna inteligencija za početnike

Kulturalna inteligencija kao zamena za IQ ? 

Razvoj sredstava komunikacije i transporta učinio je svaki kutak naše planete pristupačnijim i stoga ne iznenađuje što se koncept kulturalne inteligencije (KI) javio početkom 21. veka. Prvenstveno je vezan za imena Kristofer Erli (London Business School), Sun Ang (Nanjang tehnološki univerzitet) i Lin Van Dajn (Mičigen Stejt univerzitet).

Ovu grupu istraživača povezala je ideja da inteligenciju ne čine samo akademske sposobnosti merene klasičnim IQ testovima, već su u doba globalizacije od velikog značaja različite varijante ,,neakademske” inteligencije poput kulturalne koja se pre svega ogleda u sposobnosti adaptacije na nove kulturne kontekste.
Ovo shvatanje su uspešno razvili kroz četvorodimenzionalni model koji obuhvata detaljno opisane komponente kulturalne inteligencije: metakognitivnu, kognitivnu, motivacionu i bihejvioralnu.

Četvorodimenzionalni model kulturalne inteligencije

Metakognitivna

Metakognitivnu komponentu čine nadređeni kognitivni procesi, strategije i znanja koje osoba koristi za planiranje i regulisanje svog ponašanja u interkulturalnoj interakciji.


Vidi Još:

Kako poznate ličnosti utiču na našu dnevnu kupovinu?


Na primer, poslovni čovek iz zapadne Evrope sa vrlo razvijenom metakognitivnom komponentom kulturalne inteligencije biće oprezan prilikom javljanja za reč na sastancima sa svojim azijskim partnerima. Budući da ovu komponentu čine svesni procesi, osoba će neko vreme posmatrati ponašanje pripadanika druge zajednice i svoje postupke prilagoditi uočenim šemama.

Kognitivna

Kognitivna komponenta obuhvata znanje o običajima i normama u različitim kulturama koje se stiče kroz obrazovanje i lično iskustvo. Između ostalog, uključuje poznavanje ekonomskih i pravnih sistema, religijskih verovanja, estetskih vrednosti i jezika.

Na primer, razumevanje funkcionisanja porodičnog sistema je od velikog značaja prilikom razvoja programa za zaposlene koji potiču iz kultura gde se od njih očekuje briga o starijim članovima svoje porodice.

Motivaciona

Po mišljenju nekih istraživača motivaciona komponenta predstavlja ključni deo ovog modela bez koga se kognicija ne bi ni aktivirala i koji se ogleda u zainteresovanosti osobe da doživi drugu kulturu i ostvari komunikaciju sa njenim pripadnicima.

Na primer, mladi direktor iz Kine koji dobro vlada japanskim jezikom i voli da upoznaje ljude iz drugih kultura neće oklevati da otpočne razgovor sa kolegom iz Japana.


Vidi Još:

Zašto deca imaju imaginarne prijatelje?


Bihejvioralna komponenta se ogleda u sposobnosti osobe da prilagodi svoje verbalno i neverbalno ponašanje novoj sredini. ,,Okej” znak prstima je nešto uobičajeno u zapadnoj kulturi, ali nije preporučljivo koristiti ga u Brazilu gde se ovaj gest smatra uvredljivim (kamo sreće da je sa ovim bio upoznat Ričard Nikson prilikom svoje zvanične posete ovoj državi).


•       Primeri pitanja sa upitnika za ispitivanje kulturalne inteligencije:

Instrukcije: Ocenite svoje sposobnosti na skali od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (u potpunosti se slažem).

Metakognitivna kulturalna inteligencija:

Proveravam koliko je moje kulturalno znanje ispravno kada sam u kontaktu sa ljudima iz različitih kultura.

Kognitivna kulturalna inteligencija:

Upoznat/a sam sa umetničkim delima drugih kultura.

Motivaciona kulturalna inteligencija:

Siguran/na sam da bih mogao/la da se izborim sa stresom koji donosi navikavanje na novu kulturu.

Bihejvioralna kulturalna inteligencija:

Lako mogu da promenim svoje verbalno ponašanje (akcenat npr.) kada osećam da interkulturna interakcija to zahteva.


Iako je tokom svog kratkog postojanja više puta kritikovana, prvenstveno zbog slabe empirijske utemeljenosti, kulturalna inteligencija predstavlja korak napred u odnosu na standardno shvaćenu inteligenciju i trenutno se nalazi u centru pažnje istraživača koji rade na testovima koji će omogućiti njeno preciznije merenje.


Vidi Još:

Čudnovatosti Zemlje Izlazećeg Sunca: Ludi Automobili Japana

Razum, Apsolutni duh i istorija: filozofija istorije G. V. F. Hegela
Komentari

One thought on “Kulturalna inteligencija za početnike”

  1. Ivana says:

    Glupost. Ocigledno autorka pokusava ovim tekstom da nadomesti svoj nizak koeficijent inteligencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *