Uputstvo za buduće autore

 1. Zahtevana forma

Autorski tekst novinskog tipa razlikuje se od klasičnog seminarskog rada ili eseja. Da biste napisali dobar autorski tekst neophodno je da zaboravite na sve što su vas učili u školi na časovima srpskog jezika.

Struktura autorskog teksta treba da ima oblik obrnute piramide kada su informacije koje iznosite u pitanju. Najbitnije informacije se pišu na početku teksta, tako da čitalac odmah bude upućen u glavnu temu i pojmove koje tekst pokriva. Dalje se kroz tekst čitalac dublje upoznaje u problematiku teksta, tako da se tekst može završiti i manje bitnom informacijom bez zaključka. Treba izbegavati bombastične i senzacionalističke zaključke.

Uvodni deo teksta treba da sledi pravilo 5W (da odgovara na pitanja ko iznosi informaciju, o čemu je reč, kada se dešava radnja teksta, gde, i zašto se dešava), tako da svaka rečenica nosi novu informaciju, bez bespotrebnog ponavljanja. Rečenica ne treba da bude duža od dvadesetak reči, jer tekst pun dugačkih rečenica je težak za praćenje.

Tekst treba da ima između 600 i 1000 reči (3000 – 6000 karaktera sa razmacima), fonta Times New Roman, Justified poravnanja i proreda 1.5.

 1. Teme

Politika: Portal se ne bavi dnevno-političkim temama, što znači da rubrika obuhvata geopolitičke, ekonomske, kulturno-istorijske teme u sklopu, pre svega, međunarodnih odnosa. Kako izgledaju teme iz ove oblasti možete pogledati na linku:

http://www.solidarnost.rs/category/politika/

Nauka: U ovoj rubrici autorski tekstovi zasnovani su na referencama iz naučnih radova. Objavljujemo tekstove koji se bave novim naučnim otkrićima, na popularan način predstavljaju zanimljive naučne fenomene ili kritički promatraju različite naučne teorije. Kako izgledaju teme iz ove oblasti možete pogledati na linku:

http://www.solidarnost.rs/category/nauka/

Kultura: Pod kulturom podrazumevamo tekstove o poznatim ikonama pop kulture, književnim delima, likovnim delima, pozorišnim komadima, filmu i ostalim oblastima kulturnog života. U ovoj rubrici najviše možete pokazati svoju kreativnost i izneti svoje kulturne kritike. Kako izgledaju teme iz ove oblasti možete pogledati na linku:

  http://www.solidarnost.rs/category/kultura/

Psihoskop: Ova rubrika nastala je u saradnji sa Udruženjem studenata psihologije „Stimulus“ i bavi se psihološkim temama. Ukoliko želite da pišete o problemima svakodnevnog života, raznim psihološkim fenomenima ili psihološkim istraživanjima, ovo je prava rubrika za vas. Kako izgledaju teme iz ove oblasti možete pogledati na linku:

http://www.solidarnost.rs/category/psihoskop/

 1. Zašto vraćamo tekstove?
 • Tekstove koji izlaze iz zahtevanog opsega (600 – 1000 reči) biće vraćeni da doradu.
 • Tekstovi koji obiluju predugačkim rečenicama biće vraćeni da doradu.
 • Tekstovi koji obiluju gramatičkim greškama i napisani su „ošišanom“ latinicom biće vraćeni da doradu.
 • Tekstovi puni informacija koje nisu tačne ili proverljive i koji se zasnivaju na nevalidnim izvorima biće vraćeni da doradu.
 • Plagijati NEĆE BITI OBJAVLJIVANI.
 • Tekstovi koji se bave problematikom koja nije obuhvaćena uređivačkom politikom, a ne mogu biti prilagođeni naknadnom doradom, neće biti objavljeni.
 • Ukoliko tekst zahteva samo sitne promene, urednici zadržavaju pravo izmene teksta bez konsultacija sa autorom.
 1. Proverljivost informacija

Portal „Solidarnost“ drži do kvaliteta strogom proverom informacija u svakom tekstu. Cilj nam je da pružimo našoj publici tekstove na koje se mogu bez sumnje osloniti. S toga je jedan od zahteva koji se postavlja pred autore da temeljno provere validnost informacija koje iznose i izvora sa kojih su iste preuzete.

 1. Korisni saveti
 • Pišite jasno, nedvosmisleno i objektivno.
 • Ohrabrujemo vas da gajite svoj stil – po njemu postajete prepoznatljivi kao autori.
 • Nemojte se emotivno vezivati za svoj tekst. Budite spremni da menjate svoj tekst do granice prepoznatljivosti (barem u početku).
 • Urednici nemaju za cilj da vas obeshrabre u pisanju, već da vam pomognu da usavršite svoj stil pisanja i steknete veštine koje će vam biti korisne i šire od našeg portala. Prihvatite komentare kao priliku za napredak, a ne kao kritiku.
 • Kada birate teme pitajte se šta biste čitali sami.
 • Kada pišete tekst pitajte se da li bi vašoj babi bilo razumljivo to što ste napisali, a nekom srednjoškolcu zanimljivo da pročita tekst do kraja.